Mezun Olma Şartları

Lisans programında öğrenim görecek öğrencilerin, başarılı bir şekilde mezun olabilmeleri için, 4 yıllık lisans programında yer alan zorunlu ve seçimlik derslerden toplamda 240 AKTS karşılığı ders alarak bu derslerde başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencinin mezuniyet için 4.00 üzerinden en az 2.20 (GNO) ağırlıklı not ortalamasına sahip olması şartı aranmaktadır. Ayrıca, 6. yarıyılın sonundaki yaz döneminde ve 7. yarıyılın sonundaki ara tatilde bulunan zorunlu stajları başarılı biçimde bitirmeleri de öğrencilerden mezun olabilmeleri için gerekli olan ikinci kriterdir. Stajlara ilişkin değerlendirme bölüm staj komisyonu tarafından yürütülecek olup, stajlara ilişkin tüm kurallar staj yönetmeliğinde sunulmaktadır.  


Başa Dön