Ölçme ve Değerlendirme

Bir derste öğrencinin notunun hesaplanabilmesi için öncelikle o dersin en az %70’ine devam etmiş olması gerekmektedir. Bu şart sağlandığı takdirde bir dersin değerlendirilmesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne bağlı kalmak şartıyla ara sınavın %40’ı, final sınavının %60’ı dâhil edilerek 100 tam not üzerinden hesaplanması suretiyle yapılır. Ortaya çıkan notun başarılı sayılabilmesi için en az 60 puana (CC) denk gelmesi gerekmektedir.


Başa Dön