Programın Yapısı

Dört yıllık lisans programının hedefi, öğrencilerin psikoloji biliminin temel alanları ve bu alanlara ilişkin temel kuram ve kavramları hakkında yeterli bir bilgi birikimi edinmelerini ile psikoloji alanındaki ulusal/uluslararası literatürü takip edebilme ve alana katkı sağlayacak yeni araştırmalar üretebilme yetisi kazanmalarının sağlanmasıdır. Ek olarak, programın bir diğer amacı, öğrencilerin lisans eğitimi boyunca edindikleri bilgileri pratik yaşama etik kurallar çerçevesinde aktarabilmeleri, mesleki çalışmalarında kendilerine yardımcı olacak yöntem ve teknikler açısından uygulama becerileri kazanabilmeleridir.

Program için oluşturulan öğretim planı, gerek psikolojinin alt alanları gerekse de psikoloji bilimi ile ilişkili olan diğer bilim dallarını içeren oldukça zengin zorunlu ders ve seçmeli ders havuzunu içermektedir. Program, öğrencilerin bir bilimsel çalışma yürütebilmeleri için gerekli olan tüm teorik ve pratik bilgiyi içeren dersleri de içermekte olup, uygulamalı alt alanlara ait kullanılan yöntem ve teknikler hakkında bilgi kazanmalarını sağlayacak uygulamalı dersleri de kapsamaktadır. Psikoloji bölümü lisans programında öncelikle temel ana bilim dallarına ilişkin dersler verilmekte (Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Deneysel Psikoloji ve Psikometri) ve öğrencilerin psikolojinin tüm alt alanları açısından bilgi birikimlerinin yeterli olması hedeflenmektedir. Beşinci yarıyıldan itibaren, öğrencilerin mezun olduklarında mesleki yaşantılarında kuramsal ve uygulamalı olarak kullanabilecekleri, psikolojinin farklı çalışma alanlarına ilişkin pek çok seçmeli ders programa eklenmiştir.

Programın çıktıları aşağıda sıralanmıştır:

 1. Psikoloji biliminin temel kavram ve kuramları konusunda bilgi sahibi olma
 2. Psikoloji alanında bilimsel literatürü takip edebilme becerisine sahip olma
 3. Psikoloji alanında bilimsel araştırma yapabilme becerisine sahip olma
 4. Psikoloji biliminde edindiği bilgileri farklı araştırma ve uygulama alanlarında uygulayabilme
 5. Yaşamı boyunca psikoloji konusundaki bilgisini güncellemeye istekli olma
 6. Toplumsal ve bireysel sorunlara duyarlı ve topluma hizmete güdülü olma
 7. Psikoloji etik kurallarını özümseme ve bu değerleri meslek hayatında uygulama
 8. Güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olarak kendini geliştirmeye istekli olma
 9. Analitik düşünme ve eleştirme becerisine sahip olma
 10. Toplumsal ve bireysel olayları psikolojik açıdan anlamlandırıp yorumlayabilme
 11. Diğer bilimsel disiplinlere ilgi duyarak yaşam boyu öğrenmeye istekli olma

Başa Dön