Önceki Öğrenimlere İlişkin Tanınma

Türk yükseköğrenim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içerisindeki geçişler, YÖK’ün belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş; Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilecektir .Öğrencilerin tüm intibak süreçleri bu kurallar doğrultusunda yürütülecektir. 


Başa Dön