Kabul Koşulları

Bölümümüzde, lise ve dengi okullardan geçerli bir diplomaya sahip adaylar, yükseköğretime geçiş aşamasındaki sınavlarda yeterli puanı aldıkları takdirde YÖK, ÖSYM ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünce belirlenen ilkeler ve ilan edilen süre içerisinde, talep edilen belgeler ile kesin kayıt yaptırabilirler.


Başa Dön