Lisans Ders Programı

BİRİNCİ YARIYIL

İKİNCİ YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

PSI101

Psikolojiye Giriş I

3

0

3

6

PSI102

Psikolojiye Giriş II

3

0

3

6

PSI103

Niceliksel Yöntemler I

3

0

3

6

PSI104

Niceliksel Yöntemler II

3

0

3

6

TDE101

Türk Dili I

2

0

2

2

PSI110

Davranışın Biyolojik Temelleri

3

0

3

6

SOS101

Sosyolojiye Giriş

3

0

3

5

TDE102

Türk Dili II

2

0

2

2

ATA101

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I

2

0

2

2

ATA102

Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II

2

0

2

2

ENG101.01

İngilizce I

2

2

3

3

TBT102

Temel Bilgi Teknolojileri

2

2

3

3

FEL105

Felsefeye Giriş

3

0

3

4

ENG102.01

İngilizce II

2

2

3

3

IKCSC1

Havuz Dersi

 

 

 

2

IKCSC1

Havuz Dersi

 

 

 

2

TOPLAM

19

30

TOPLAM

19

30

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

PSI201

Görüşme Becerileri

3

0

3

6

PSI202

Klinik Psikolojiye Giriş

3

0

3

6

PSI203

Sosyal Psikolojiye Giriş I

3

0

3

6

PSI204

Sosyal Psikolojiye Giriş II

3

0

3

6

PSI205

Gelişim Psikolojisine Giriş I

3

0

3

6

PSI206

Gelişim Psikolojisine Giriş II

3

0

3

6

PSI207

Psikolojide Araştırma Yöntemleri I

3

0

3

6

PSI210

Sosyal Antropoloji

3

0

3

6

PSI209

Algı

2

1

3

6

PSI208

Psikolojide Araştırma Yöntemleri II

2

2

3

6

TOPLAM

15

30

TOPLAM

15

30

 

BEŞİNCİ YARIYIL

ALTINCI YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

PSI301

Bilişsel Psikoloji

2

2

3

6

PSI302

Öğrenme Psikolojisi

2

2

3

6

PSI303

Psikopatoloji I

3

0

3

6

PSI312

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

3

6

PSI305

Kişilik Kuramları I

3

0

3

6

PSI306

Kişilik Kuramları II

3

0

3

6

 

SEÇMELİ DERS I

3

0

3

6

 

SEÇMELİ DERS I

3

0

3

6

 

SEÇMELİ DERS II

3

0

3

6

 

SEÇMELİ DERS II

3

0

3

6

TOPLAM

15

30

TOPLAM

15

30

 

YEDİNCİ YARIYIL

SEKİZİNCİ YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

PSI401

Psikolojide Meslek Etiği

3

0

3

6

PSI402

Alan Çalışması

1

4

3

6

PSI403

Endüstri Psikolojisi

3

0

3

6

PSI404

Sağlık Psikolojisi

3

0

3

6

PSI417

Psikoloji Tarihi

3

0

3

6

PSI416

Psikoterapilere Giriş

3

0

3

6

 

SEÇMELİ DERS II

3

0

3

6

 

SEÇMELİ DERS II

3

0

3

6

 

SEÇMELİ DERS III

3

0

3

6

 

SEÇMELİ DERS III

3

0

3

6

TOPLAM

15

30

TOPLAM

15

30

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

BEŞİNCİ YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

PSI311

Psikolojik Testler

3

0

3

6

PSI307

Adli Psikoloji

3

0

3

6

PSI309

Bireysel Farklılıklar

3

0

3

6

 

PSI313

İnsan Cinselliği

 

 

 

 

ALTINCI YARIYIL

PSI308

Uygulamalı Deneysel Psikoloji

2

2

3

6

PSI310

Grup Dinamiklari

3

0

3

6

PSI304

Psikopatoloji II

3

0

3

6

 

PSI314

Nöropsikolojik Testler

 

 

 

 

YEDİNCİ YARIYIL

PSI405

Psikanalitik Psikoterapilere Giriş

3

0

3

6

PSI407

Grup Psikoterapileri

3

0

3

6

PSI409

Travma Psikolojisi

3

0

3

6

PSI413

Kültürel Psikoloji

3

0

3

6

PSI415

Türkiye Bağlamında Psikolojisi

3

0

3

6

SEKİZİNCİ YARIYIL

PSI406

Din Psikolojisi

3

0

3

6

PSI408

Sosyal Psikolojide Çağdaş Yaklaşımlar

3

0

3

6

PSI418

Aile Terapisine Giriş

 

 

 

 

PSI410

Riskli Gruplara Yaklaşım

3

0

3

6

PSI412

Çok Değişkenli İstatistiğe Giriş

3

0

3

6

PSI414

Klinik Psikolojide Seçme Konular

3

0

3

6

 

PSI416

Gelişim Psikolojinde Seçilmiş Konular

3

0

3

6

 


Başa Dön