Psikometri, psikolojinin ölçme ayağıdır. Psikolojik kavramların ölçümlenebilmesi için kullanılacak araçların geliştirilmesi, bu ölçüm araçlarının norm çalışmalarının ve geçerlik-güvenirliklerinin yapılması, başka dillerde alan yazına kazandırılmış olan envanterlerin başka dillere standardizasyonunun yapılması bu anabilim dalının başlıca çalışma alanları içinde yer alır. 


Başa Dön