Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, psikolojinin, iş yaşamını ve üretimi iyileştirmeyi amaçlayan, bu amaçla insan davranışını ve insan davranışının diğer örgütsel değişkenlerle etkileşimini inceleyerek, işletmelerin verimlerini insanların mutluluklarıyla aynı doğrultuda arttırmalarını hedefleyen alt dalıdır. Bu doğrultuda hem bilim üretmeyi hem de üretilen bilgileri uygulamayı içerir. Örneğin, örgütsel yapı, iş verimi, iş doyumu, tüketici davranışı, motivasyon gibi konularda araştırmalar yaparak hangi işlerin yapılması için hangi yeteneklere sahip olunması gerektiği, nitelikli aday tanımlama ve seçme, performans izleme ve geri bildirim verme konularında bulgular sunar.

Psikolojinin bu alt alanında uzmanlaşan bilim adamları özel işletmelerde, kamu kurumlarında, üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde çalışabilirler ve danışmanlık verebilirler. 


Başa Dön